จุดแลกบัตร รองรับการซื้อบัตรใหม่ทั้งแบบบัตรพลาสติดและแบบสลิป, เติมเงินเพิ่ม, คืนเงิน, สรุปยอดประจำวัน สามารถเติมเงินแบบกรุ๊ปทัวร์ได้ สะดวกและรวดเร็ว