จุดตรวจสอบราคาสินค้า Prise Checker แสดงราคาและสต็อคสินค้าคงเหลือที่สามารถสั่งซื้อได้ ใช้ร่วมกับระบบ POS