ลิ้นชักเก็บเงิน CR-3104 ขนาด 4 ช่องแบงค์ 8 ช่องเหรียญ,Port RS-232 (Black)
สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม

CR-3100/CR-3100-US : Printer driven, powered by printer or Posiflex system CR port, support 12V/24V voltage range CR-3104 : Dedicated Serial, powered by 12V DC PC power kit CR-3115 : USB, powered by standard USB, auto step up to 12V

  • Compact cash drawer with innovative "Screwless" design
  • Ruggedized with reinforced steel
  • Large ball bearings design for smooth drawer slide
  • Precision mechanical fitting to assure wobble-free operation
  • 5 adjustable bill compartments with plastic bill clip
  • 5 fixed bill compartment with metal bill clip for CR-3100-US