ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าหน้าเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้

  • เปิดหน้า เว็บไซต์ เข้าไปที่รายการสินค้าที่ต้องการ เมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้ว กด Add to cart หากท่านต้องการซื้อสินค้าเพิ่มอีก ให้กด Continue shopping หากไม่ซื้อเพิ่มให้กดปุ่ม Checkout 
  • เช็คตระกร้าสินค้า ตัวสินค้า ราคา จำนวนสินค้า และรายละเอียดสรุปยอดการสั่งซื้อ เลือกช่องทางการจัดส่ง (ใส่รหัสคูปองส่วนลดถ้ามี) จากนั้นกดยืนยันการสั่งซื้อ
  • กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับส่งสินค้าและใบเสร็จ ให้ครบทุกช่อง และตรวจสอบความถูกต้อง และกด Payment
  • เลือกช่องทางการชำระเงิน เลือกเสร็จแล้วกด Confirm
  • ตรวจสอบความถูกต้องในใบ Order เป็นอันสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อย
  • เช็ค Mail คำสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบยอดเงินรวม ชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เลือกเมนูศูนย์บริการข้อมูลแล้ว เลือกที่ ''แจ้งการชำระเงิน'' พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอน และรอรับสินค้า