วิธีการชำระเงิน

  • เงินสดท่านสามารถชำระค่าสินค้า และบริการด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต ได้เมื่อเลือกมารับสินค้า ด้วยตนเองที่บริษัท หรือเลือกบริการจัดส่งสินค้าโดยพนักงานจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ (โดยท่านสามารถชำระค่าสินค้า และบริการไดกับพนักงานจัดส่งของ)
  • โอนเงินผ่านทางธนาคารโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM ชื่อบัญชี "บริษัท สแกน ไฮเทค จำกัด" ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร   สาขา  ประเภทบัญชี   เลขที่บัญชี

พัฒนาการ

ออมทรัพย์ 259-2-08140-9
 

คลองตัน

ออมทรัพย์ 135-4-38453-7
 

ถนนพัฒนาการ

ออมทรัพย์ 727-2-30547-6
 

คลองตัน

ออมทรัพย์ 028-2-72468-2
 

ถนนพัฒนาการ

ออมทรัพย์ 168-1-24467-7

พัฒนาการ 31/1

ออมทรัพย์ 981-1-54957-5

วิธีแจ้งการชำระเงิน

  • เมื่อชำระเงินแล้วที่สำคัญโปรดเก็บสลิปที่โอนไว้เป็นหลักฐาน
  • แจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เลือกเมนูศูนย์บริการข้อมูลแล้ว เลือกที่ ''แจ้งการชำระเงิน'' พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอน และรอรับสินค้า