Skip Navigation Links
Home
About Us
ProductsExpand Products
e-Order ServicesExpand e-Order Services
Technical SupportExpand Technical Support
MembershipExpand Membership
Contact Us
 
New Account login by: none  
0 item
http://www.scanhitech.com
Product Select
Shop by
 
Search:
   รายละเอียดกลุ่มสินค้า   (แสดงรายละเอียด...)

คอมพิวเตอร์มือถือ (Mobile Computing Solutions) เพื่อรองรับการทำธุรกิจแบบ E- Business และการทำงานแบบออนไลน์หรือแบบไร้สายโดยเชื่อมผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น Wireless LAN , Bluetooth , GPRS เป็นต้น ซึ่งทำให้เราสามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลได้ทันที (Interactive Mode) หรือระบบการเชื่อมโยงและโอนถ่ายข้อมูลภายหลัง (Batch Transfer) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบงานเป็นสำคัญ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ทันต่อเวลา ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานในการเก็บข้อมูล ส่งข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น สต็อกสินค้า , การรับเข้า , การเบิกออก , การสั่งซื้อ / การขาย , การขนส่งและการกระจายสินค้า บริษัทฯ จึงได้พัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือ และ PDA ให้สอดคล้องกับการใช้งานตามลักษณะวงจรธุรกิจ (Business Module) ของท่านเพื่อรองรับการใช้งานทั้งในและนอกสถานที่

             

Hand-Held Mobile Computer
Dolphin 6000 Mobile Computer & Scan Phone
Dolphin 6000   Dolphin 6000 Mobile Computer & Scan Phone
 • Operating System Windows® Mobile 6.5 Professional
 • Processor 416MHz MTK
 • Memory 256 MB RAM 512 MB on board FLASH memory.
 • Display 2.8
 • Camera 3 mega pixel/auto focus/flash LED
 • Battery Li-Ion, 5.7 watt-hour
 • Imager/Scanner Honeywell 1D scan engine
 • Storage Expansion User accessible Micro SD Card up to 32 GB
 • WWAN GSM/GPRS/EDGE
 • Integrated assisted GPS (AGPS)
 • WLAN 802.11 b/g, Bluetooth V2.1 with EDR
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Dolphin 6100 Mobile Computer
Dolphin 6100   Dolphin 6100 Mobile Computer
 • Dolphin® 6100 มีความเร็วของการเชื่อมต่อกับระบบเน็ทเวอร์คด้วยความเร็ว 11,54 Mb/s(802.11b/g)
 • Dolphin® 6100 สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1,2 มิติ (linear and 2D bar codes)
  ด้วยเทคโนโลยี่การจับภาพความเร็วสูง (Adaptus® Imaging Technology 5.0)
 • Dolphin® 6100 สร้างขึ้นมาเพื่องานอุตสาหกรรมเบาที่ต้องการเชื่อมต่อและต้องการการสนับสนุนข้อมูล
  จากภาคสนามแบบรวดเร็วทันท่วงที
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Dolphin 6500 Mobile Computer
Dolphin 6500   Dolphin 6500 Mobile Computer
 • Microsoft Windows CE 5.0 with PXA300 Processor
 • 28-keys, 52-key /128MB RAM x 128MB Flash
 • Reads standard 1D and 2D
 • WLAN Dual Mode 802.11 b/g (11 Mbps/54 Mbps) with internal antenna
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
ENTERPRISE HYBRID DEVICE (EHD)
Dolphin 70e Black   ENTERPRISE HYBRID DEVICE (EHD)
 • Aesthetically Pleasing and Pocketable : Attractively designed to increase end user adoption and communicate a progressive, professional appearance in the field
 • Beyond Reliable : Integrates Corning$reg; Gorilla Glass® for display damage resistance, while housing is designed to withstand multiple 4’ drops to concrete and over 1,000 0.5m tumbles
 • Crystal Clear Touch Screen Display : Capacitive touch technology and readability in various lighting conditions combine to provide an offering that is perfect for inside or outside use cases
 • Fast and Reliable Wireless Connectivity : Delivers full wireless coverage for applications inside and outside of the four walls, allowing real-time access to critical data
 • Remote MasterMind® Ready : Extends mobile workforce capabilities and reduces total cost of ownership by providing a turnkey remote device management solution
 • Service Made Simple™ Service Plans : Offers comprehensive, hassle-free protection on the device investment for up to five years after purchase extending the product life expectancy beyond the norm for consumer grade devices
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
for Android / Enterprise Digital Assistant (EDA)
Dolphin 7800   for Android / Enterprise Digital Assistant (EDA)
 • Honeywell Enhanced Android™ Operating System : Provides enterprise users with superior remote management capabilities; valuable security features; a user-friendly interface; and a long lifecycle that matches that of the traditional Dolphin 7800 offering
 • Lightweight and Compact Design : Reduces user fatigue by offering all of the functionality needed in an easy-to-carry form factor
 • Superior 3.5? Outdoor-Viewable VGA Display : Allows mobile workers to seamlessly interact with data in virtually any lighting condition
 • Rugged and Reliable : Durable construction and sealing deliver reliable operation and maximize worker uptime
 • Fast and Reliable Wireless Connectivity : Delivers full wireless coverage for applications inside and outside of the four walls, allowing real-time access to critical data
 • Powerful Processor and Network Connections :Delivers fast business transactions, allowing workers to complete multiple tasks quickly
 • Remote MasterMind™ Ready : Reduces total cost of ownership by providing a turnkey remote device management solution that easily manages and tracks usage of installed devices
 • Service Made Simple™ Service Plans : Offers comprehensive, hassle-free protection on the device investment for up to three years after purchase, lowering the total cost of ownership
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Mobile Computer
Dolphin 99EX   Mobile Computer
 • Superior Durability : Incorporates an IP67-rated design that withstands multiple 6 feet drops to concrete and 2,000 1 meter tumbles, resulting in a lower total cost of ownership for enterprises
 • Shift-PLUS Power Management : Enhances productivity by providing full shift battery life, eliminating the need for employees to carry spare batteries or chargers
 • Adaptus® Imaging Technology 6.0 : Enables multifunctional data capture by providing fast scanning of linear and 2D bar codes with excellent motion tolerance, as well as seamless image capture through use of an integrated color camera
 • Fast and Reliable Wireless Connectivity : Delivers full wireless coverage for applications inside and outside of the four walls, allowing real-time access to critical data
 • Optimal Combination of Performance and Usability : Improves ease of use and worker efficiency with a large outdoor-viewable screen, multiple keypad options, a super fast CPU and smart sensors
 • Optional Remote MasterMind® Software Package : Extends mobile workforce capabilities and reduces total cost of ownership by providing a turnkey remote device management solution
 • Optional Service Made Simple? Service Plans : Offers comprehensive, hassle-free protection on the device investment for up to five years after purchase
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Mobile Computer
Dolphin 99GX   Mobile Computer
 • Superior Durability : Incorporates an IP64-rated design that withstands multiple 6 feet drops to concrete and 2,000 1 meter tumbles, resulting in a lower total cost of ownership for enterprises
 • Shift-PLUS Power Management : Enhances productivity by providing full shift battery life, eliminating the need for employees to carry spare batteries or chargers
 • Adaptus® Imaging Technology 6.0 : Enables multifunctional data capture by providing fast scanning of linear and 2D bar codes with excellent motion tolerance, as well as seamless image capture
 • Fast and Reliable Wireless Connectivity : Delivers full wireless coverage for applications inside and outside of the four walls, allowing real-time access to critical data
 • Optimal Combination of Performance and Usability : Improves ease of use and worker efficiency with a large outdoor-viewable screen, multiple keypad options, a super fast CPU and smart sensors
 • Optional Remote MasterMind® Software Package : Extends mobile workforce capabilities and reduces total cost of ownership by providing a turnkey remote device management solution
 • Optional Service Made Simple™ Service Plans : Offers comprehensive, hassle-free protection on the device investment for up to five years after purchase
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Field Computer
Marathon   Field Computer
 • Replace Multiple Devices : Eliminates cost of purchasing and maintaining both a laptop or desktop computer and a hand-held device; replaces desktop or laptop computer when used with desk dock and offers the data capture functionality and ergonomics of a hand-held device when undocked
 • Network Compatibility : Saves time and resources with no-hassle integration with Microsoft® Windows-based applications and management systems
 • Anywhere Wireless Connectivity : Supports real-time connectivity to critical information with 3.75G WWAN radio, GPS, and WLAN
 • Advanced Ergonomics : Improves ease of use and worker efficiency with easy-to-carry, lightweight, thin design
 • Versatile Data Capture : Saves time and money with onthe- spot exception documenting and report filing using the full QWERTY keypad, touchscreen, biometric mouse, camera and available 2D imager
 • High-Visibility : 7” touchscreen is sized to allow viewing of schematics, detailed graphics, performance dashboards, or field-intensive forms and warehouse management system screens, all without the overscrolling that hinders productivity; performs well in any lighting condition, from the darkest corner to the brightest sunlight
 • Rugged : 4’ drop, IP65-rating, and solid state mass storage drive result in a lower cost of ownership and reduced down time in the most demanding environments
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Mobile Computer
MX9   Mobile Computer
 • Ultra-Rugged : Lowers total cost of ownership and reduces downtime with an IP67-rated design that has the ability to withstand multiple 6’ drops to concrete and 2,000 1m tumbles
 • Anywhere Wireless Connectivity : Supports real-time connectivity to critical information with WWAN radio, GPS, and WLAN
 • Customizable Keyboard : Increases worker productivity and ease of use with a fully mappable keyboard with 10 one-touch function keys
 • Outdoor Display : STransflective display technology is readable, even in direct sunlight, for port, intermodal and other customers requiring outdoor data collection
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Heathcare Mobile Computer
Enterprise Digital Assistant (EDA)
Dolphin 7800hc   Enterprise Digital Assistant (EDA)
 • Disinfectant-Ready Housings : Optimal for environments where the device must be cleaned frequently with harsh chemicals, and device reliability and longevity are important
 • Lightweight and Compact Design : Reduces user fatigue by offering all of the functionality needed in an easy-to-carry form factor
 • Rugged and Reliable : Durable construction and sealing deliver reliable operation and maximize worker uptime
 • Full-Shift Power Management : Powers scan intensive, real-time wireless applications continuously for a full shift, enhancing productivity
 • Versatile, High Performance Data Collection : Adaptus® Imaging Technology 6.0 quickly and easily reads linear and 2D bar codes while an optional color camera enables seamless image and video capture
 • Remote MasterMind® Ready : Reduces total cost of ownership by providing a turnkey remote device management solution that easily manages and tracks usage of installed devices
 • Service Made Simple™ Service Plans : Offers comprehensive, hassle-free protection on the device investment for up to three years after purchase, lowering the total cost of ownership
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Mobile Computer
Dolphin 99EXhc   Mobile Computer
 • Disinfectant-Ready Housings : Optimal for environments where the device must be cleaned frequently with harsh chemicals, and device reliability and longevity are important
 • Superior Durability : Incorporates an IP67-rated design that withstands multiple 6 foot drops to concrete and 2,000 1 meter tumbles, resulting in a lower total cost of ownership for healthcare institutions
 • Adaptus® Imaging Technology 6.0 : Enables multifunctional data capture by providing fast scanning of linear and 2D bar codes on patient wristbands, medications and medical equipment with excellent motion tolerance, as well as seamless image capture through use of an integrated color camera
 • Fast and Reliable Wireless Connectivity : Delivers full wireless coverage for hospital- and home-based healthcare professionals, allowing real-time access to critical patient data
 • Optimal Combination of Performance and Usability : Improves ease of use and worker efficiency with a large screen, multiple keypad options, a super fast CPU and smart sensors
 • Optional Remote MasterMind® Software Package : Extends mobile workforce capabilities and reduces total cost of ownership by providing a turnkey remote device management solution
 • Optional Service Made Simple™ Service Plans : Offers comprehensive, hassle-free protection on the device investment for up to five years after purchase
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Industrial Cold Storage Mobile Computer
Mobile Computer
MX9CS   Mobile Computer
 • Designed for Cold Storage : Operates to -22°F (-30°C) without fog, frost, or condensation with low-temperature batteries and specialized thermostatic control heaters
 • Ultra-Rugged : Lowers total cost of ownership and reduces downtime with an IP67-rated design that has the ability to withstand multiple 6’ drops to concrete and 2,000 1m tumbles
 • Anywhere Wireless Connectivity : Supports real-time connectivity to critical information with 2G WWAN radio, GPS, and WLAN
 • Customizable Keyboard : Increases worker productivity and ease of use with a fully mappable keyboard with 10 one- touch function keys
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Mobile Computer
Tecton CS   Mobile Computer
 • Better User Experience : Large keys ideal for gloved hands; bright defroster screens go from outdoor dock to dark freezer without condensation
 • All-Around : Fits end user needs as a hand-held or vehicle-mount computer, with a 55 or 32 key backlit keypad, ToughTalk technology, and a specialized combination of advanced audio circuitry and noisecanceling features
 • Rugged : Reduces downtime and lowers the total cost of ownership with an IP65-rated design that withstands multiple 6? drops to concrete and offers a cold-storage configuration
 • Adaptus™ Imaging Technology : Reads linear and 2D bar codes, captures digital images, and enables electronic signature capture—allowing workers to do more with a single device
 • Fast and Reliable Wireless Connectivity : Delivers full wireless coverage for applications inside and outside of the four walls, allowing real-time access to critical data
 • Worry-Free Service Programs : Offers comprehensive, hassle-free protection on the device investment for up to five years after purchase, lowering the total cost of ownership
 • Remote MasterMind™ Ready : Reduces total cost of ownership by providing a turnkey remote device management solution that easily manages and tracks usage of installed devices
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Industrial Hazardous Location Mobile Computer
Mobile Computer
Dolphin 99EXni   Mobile Computer
 • Superior Durability : Incorporates an IP67-rated design that withstands multiple 6 feet drops to concrete and 2,000 1 meter tumbles, resulting in a lower total cost of ownership for enterprises
 • Shift-PLUS Power Management : Enhances productivity by providing full shift battery life, eliminating the need for employees to carry spare batteries or chargers
 • Adaptus® Imaging Technology 6.0 : Enables multifunctional data capture by providing fast scanning of linear and 2D bar codes with excellent motion tolerance, as well as seamless image capture through use of an integrated color camera
 • Designed For Use in Hazardous Locations : Certified for use in specified hazardous locations Class I and II, Division 2, ATEX Zone 2 Gas, Zone 22 Dust by Intertek
 • Fast and Reliable Wireless Connectivity : Delivers full wireless coverage for applications inside and outside of the four walls, allowing real-time access to critical data
 • Optimal Combination of Performance and Usability : Improves ease of use and worker efficiency with a large outdoor-viewable screen, multiple keypad options, a super fast CPU and smart sensors
 • Optional Remote MasterMind® Software Package :
 • Optional Service Made Simple™ Service Plans : Offers comprehensive, hassle-free protection on the device investment for up to five years after purchase
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Mobile Computer
MX9HL   Mobile Computer
 • Hazardous Location Rated : Certified for Class I, Division 2, Group A, B, C & D hazardous locations, ensuring worker safety
 • Ultra-Rugged : Lowers total cost of ownership and reduces downtime with an IP67-rated design that has the ability to withstand multiple 6? drops to concrete and 2,000 1m tumbles
 • Anywhere Wireless Connectivity : Supports real-time connectivity to critical information with 2G WWAN radio, GPS, and WLAN
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Mobile Computer
Dolphin 7600 Mobile Computer
Dolphin 7600   Dolphin 7600 Mobile Computer
 • Windows Mobile 6.0
 • 29 keys /128MB RAM x 128MB Flash
 • 5300SR Imager with high-vis aiming pattern
 • WLAN (US 802.11b/g) and WPAN (Bluetooth
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Dolphin 7850 Mobile Computer
Dolphin 7850   Dolphin 7850 Mobile Computer
 • Windows Mobile 5.0
 • IT-5100SR Imager with high-vis aiming pattern
 • 24 keys /64MB RAM x 64MB Flash
 • WLAN (US 802.11b/g) and WPAN (Bluetooth)
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Dolphin 9700 Mobile Computer
Dolphin 9700   Dolphin 9700 Mobile Computer
 • Marvel XScale PXA270 624 Mhz Processor
 • Microsoft Windows 6.5 Professional and Classic editions
 • 31-keys, 45-key / 256MB RAM x 1GB Flash
 • Reads standard 1D and 2D
 • WLAN IEEE 802.11 a/b/g
 • ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  Mobile computer with Barcode Scanner
  PT-60   Mobile computer with Barcode Scanner
  • Microsoft Windows CE5.0
  • Sharp and bright color TFT QVGA display with touch screen
  • Ergonomic, compact, robust and lightweight Bluetooth, 802.11b/g technology
  • 1.2m(4 ft) drop resistance
  • IP54 protection class
  • User-accessible memory slot
  • Quick attach handle
  • Extremely long operation hours
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  Mobile Computer W/ Laser Barcode Scanner
  SP-5700 OptimusPDA   Mobile Computer W/ Laser Barcode Scanner
  • Intel Xscale PXA 270 Microprocessor(520MHz)
  • Microsoft Windows CE.NET 5.0
  • Built-in1D Laser Barcode Scanner (2D Optional)
  • Flash ROM : 128MB , SD RAM : 128 MB
  • SD card slot for memory expansion
  • 3.5" TFT LCD , 64K color LCD Display with Touch Screen
  • 12 alphanumeric keyboard
  • Wireless LAN Card IEEE802.11b/g (DSSS, 11Mbps/54Mbps)
  • 1800mAh Li-Ion Battery : 12-72 hours (Application dependent)
  • Dust and Water-Splash Proofing with and IP54 Rating
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  Mobile Computing Software
  โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับทรัพย์สินและคุรุภัณฑ์
  ScanAST   โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับทรัพย์สินและคุรุภัณฑ์
  Asset Tracking Software Application
  • ระบบเมนูภาษาไทย รองรับรหัสทรัพย์สินและบาร์โค้ดได้ 25 หลัก
  • มีระบบการทำงาน 2 ส่วนคือบนพีซีคอมพิวเตอร์ และ Mobile Computer
  • สามารถตรวจนับได้หลายสถานที่ในเครื่องเดียวกัน
  • สามารถระบุสถานที่ แผนก กลุ่ม สถานะของทรัพย์สิน ณ ปัจจุบัน และผู้ดูแล
  • สามารถจัดทำรายงานการตรวจนับได้รวดเร็ว 
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลัง
  ScanINV   โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลัง

  Inventory Counting Software Application

  สามารถรองรับการทำงานแบบออนไลน์ หรือแบบไร้สาย โดยเชื่อมผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น Wireless Lan, GPRS เป็นต้น ซึ่งทำให้เราสามารถเชื่อมโยง และเข้าถึงข้อมูลได้ทันที หรือระบบการเชื่อมโยงและโอนถ่ายข้อมูลภายหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบงานเป็นสำคัญ

  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  โปรแกรมบริหารจัดการงาน Order Picking / Receiving / Storing
  ScanOP   โปรแกรมบริหารจัดการงาน Order Picking / Receiving / Storing
  • ระบบเมนูภาษาไทย รองรับรหัสทรัพย์สินและบาร์โค้ดได้ 25 หลัก
  • มีระบบการทำงาน 2 ส่วนคือบนพีซีคอมพิวเตอร์ และ Mobile Computer
  • ตรวจนับได้ต่อเนื่อง โดยระบบจะทำการแยกข้อมูลที่พบและไม่พบไว้คนละไฟล์ให้อัตโนมัติ
  • สามารถตรวจนับได้หลายคลังสินค้าในเครื่องเดียวกัน
  • บวกเพิ่มจำนวนให้อัตโนมัติต่อการอ่านบาร์โค้ด 1 ครั้ง หรือป้อนจำนวนเอง
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Back Office ด้วย Text File
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  Portable Data Terminal
  Portable data collector W/ Laser Barcode Scanner
  SP-5500 OptimusS   Portable data collector W/ Laser Barcode Scanner
  • Optimus S Laser PDT
  • LCD display with backlight and adjustable font
  • 2MB SRAM  Data Memory
  • Built-in Laser Barcode Scanner
  • Cradle communicates RS232 or USB
  • Fully charged battery lasts approximately 100 hours (Li-ion)
  • Several Programming Options (Optimizer, BASIC, C)
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  X10-Accessories for Mobile Computer
  Stylus pen
  46-00515   Stylus pen
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  Leather Cary Case
  46-00516   Leather Cary Case
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  Replacement Battery
  46-00518   Replacement Battery

  REPLACEMENT / SECONDARY BATTERIES

  - 3.7V Lightweight Lithium Ion chemistry

  - 2000mAH capacity rechargeable

  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  Protective film for screen
  46-00521   Protective film for screen
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  External GPS Module
  46-00559   External GPS Module
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  External GPS Module
  46-00560   External GPS Module

  GPS MOdule (Bluetooth)

  - GPS receiver with Bluetooth connection to PDA

  - Built in patch antenna & Rechargeable Li-Ion battery

  - Includes Bluetooth , GPS and battery status LEDs

  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  4 slot cradle with USB/spare battery charger
  MI5701-F00008   4 slot cradle with USB/spare battery charger
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  1 slot cradle with USB/RS232 / spare battery charger
  MI5701-F00039   1 slot cradle with USB/RS232 / spare battery charger
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  Vehicle cradle with cigar jack and vehicle mount
  MI5720-A00008   Vehicle cradle with cigar jack and vehicle mount

  The vehicle dock mount has 2 options for IT-7000 : VD1 allows for charging and serial communication;

  VD2 is for charging only

  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
  Trigger Handle with USB included 12V vehicle power adapter
  MI5730-A00008   Trigger Handle with USB included 12V vehicle power adapter
  ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
  รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
   
  Datasheet Download
  Bitatek IT7000 Mobile Computer Data sheet
  SCANHITECH ScanINV & OP Mobile Software Data sheet
  SCANHITECH ScanAST Mobile Software Data sheet
  Dolphin 7600 Mobile Computer with Barcode Scanner
  Dolphin 7850 Mobile Computer with Barcode Scanner
  SP 5700 Optimus PDA
  SP5500 Optimus S
  PT-60 Mobile Computer
   
  Other Category
  Barcode Scanners 1D & 2D
  ID Card & Barcode Printers
  RFID Products
  จอภาพระบบสัมผัส Touch Screen Kiosk Systems
  Accessories & Supplies
  ระบบบริหารจัดการงานศูนย์อาหาร Food Court POS system
  โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ Business Software Solutions
  อุปกรณ์เครื่องคิดเงินสดและโปรแกรม POS Software Solutions
  EAS systems & Tags / Labels
  ระบบกล้องวงจรปิด CCTV systems
  Door Access Control & Time Attendance Systems
   
   
   
   
   
  Home  | Products Category  | Promotion
  e-Order Service  | Technical Support  | Contact Us  | About Us