Skip Navigation Links
Home
About Us
ProductsExpand Products
e-Order ServicesExpand e-Order Services
Technical SupportExpand Technical Support
MembershipExpand Membership
Contact Us
 
New Account login by: none  
0 item
http://www.scanhitech.com
Product Select
Accounting Software Application
Mobile Computing Software
POS Software Application
Time Attendance Sotware Application
Shop by
  
 
Search:
   รายละเอียดกลุ่มสินค้า   (แสดงรายละเอียด...)
        ซอฟท์แวร์ เป็นหัวใจหลักและเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) สามารถตอบสนองการทำงานในส่วนต่างๆ เช่น ระบบบริหารจุดขาย (POS) ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบคลังสินค้า ทำให้มองเห็นกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร และสามารถตรวจติดตามย้อนกลับได้ (Tracking and Monitoring) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา สามารถตอบสนองถึงเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

      เราได้พัฒนาซอฟท์แวร์พร้อมให้คำปรึกษาและวางระบบให้กับบริษัทฯ ร้านค้าปลีก-ส่ง และผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีและระบบบัญชี ระบบบริหารจุดขาย POS เพื่อทำการเชื่อมโยงและหลอมรวมระบบไอทีและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจเข้าด้วยกัน ให้สามารถรองรับต่อการเปลียนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันทางธุรกิจได้

Accounting Software Application
โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
MAC-5   โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร
 รองรับระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Microsoft Windows 2000 ขึ้นไป, ใช้ได้ทั้งระบบ Stand Alone, Workgroup หรือ LAN บน MS Windows NT, MS 2000 Advanced Server และ Net Ware-Server
รองรับฐานข้อมูลได้ทั้ง MS Access 2000 และ MS SQL Server
พัฒนาบน Visual Basic, True Grid, PC View ฯลฯ
มีระบบพิเศษเฉพาะธุรกิจ เช่น POS, Barcode, Function เหล็ก, Function ไม้แปรรูป, ขายฝากห้าง, ธุรกิจเครื่องมือแพทย์, ธุรกิจ Home Mart ฯลฯ
รองรับการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ได้หลายทางเลือก เช่น Diskette, CD หรือ Internet โดยจะทำการคัดลอกแบบทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ต้องการได้
โปรแกรมมีระบบรองรับ การส่งผ่านข้อมูลแบบอัตโนมัติ ระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ได้เอง (User ไม่ต้องจัดทำ) โดยผ่านระบบ Internet, lease line หรือทาง Modem ตามแต่ลูกค้าสะดวก
ทำงานแบบ Real Time ทำให้ดูรายงานต่าง ๆ ได้ทันทีที่จัดเก็บใบสำคัญ


ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Mobile Computing Software
โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับต่างๆ
WeCounting Ready   โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับต่างๆ
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่
กลุ่มสินค้า Mobile Computing Solutions
 • โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับทรัพย์สินและคุรุภัณฑ์
 • โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลัง
 • โปรแกรมบริหารจัดการงาน Order Picking / Receiving / Storing
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
POS Software Application
โปรแกรมบริหารจุดขาย ธุรกิจร้านอาหาร,ผับ
Restaurant   โปรแกรมบริหารจุดขาย ธุรกิจร้านอาหาร,ผับ
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่
 • รองรับการตรวจสอบการสั่งอาหาร,ผู้สั่ง และเวลาที่สั่ง
 • แสดงสถานะของรายการอาหาร เช่นรอทำ,ทำเสร็จแล้วเป็นต้น
 • รองรับระบบ PDA / HandHeld ผ่านเครือข่ายไร้สาย
 • กำหนด Layout ของโต๊ะได้เอง
 • รองรับการจองโต๊ะผ่านทาง Internet และ Mobile
 • ระบบการจองโต๊ะ และตรวจสอบสถานะของโต๊ะ เช่น ว่าง,จอง เป็นต้น
 • รองรับสูตรการผลิตของเมนูอาหาร     ระบบ delivery
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
โปรแกรมบริหารจัดการงานศูนย์อาหาร Food Court & Canteen
WeFoodCourt Ready   โปรแกรมบริหารจัดการงานศูนย์อาหาร Food Court & Canteen
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่
การทำงานประด้วยระบบต่างๆดังต่อไปนี้
 • ระบบการแลกซื้อ แลกคืนบัตรคูปอง
 • ระบบบริหารจัดการบัตรสมาชิก (Member) และส่งเสริมการขาย (Promotion)
 • ระบบควบคุมเงินสด เงินทอน การเบิก/รับคืนบัตร และกำหนดรอบกะการทำงาน
 • ระบบการเงินส่วนแบ่งร้านค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการเติมเงินอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องที่ร้านค้าและอุปกรณ์
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
โปรแกรมบริหารจุดขาย ธุรกิจซื้อมา-ขายไปและธุรกิจบริการต่างๆ
WePOS Ready   โปรแกรมบริหารจุดขาย ธุรกิจซื้อมา-ขายไปและธุรกิจบริการต่างๆ
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่
การทำงานประด้วยระบบต่างๆดังต่อไปนี้
 • ระบบบริหารการขายหน้าร้าน (Point of Sales)
 • ระบบบริหารการขายหลังร้าน (Selling / Invoice)
 • ระบบวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis)
 • ระบบส่งเสริมการขาย (Promotion)
 • ระบบสมาชิก (Member)
 • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)
 • ระบบจัดซื้อ (Purchases)
 • ระบบวิเคราะห์การซื้อ (Purchase Analysis)
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • ระบบบัญชีลูกหนี้ (A/R)
 • ระบบเจ้าหนี้และระบบรับวางบิล (A/P)
 • ระบบการจัดการเอกสารและรายงานต่างๆ
 • ระบบรักษาความปอดภัยและป้องกันการทุจริต
ราคาขายปลีก: Call   |  ราคาขายส่ง: -  
รายละเอียดสินค้า  | ขอดูการสาธิต(Demo)  | ขอใบเสนอราคา
Time Attendance Sotware Application
ไม่มีรายการสินค้าในกลุ่มนี้
 
Datasheet Download
 
Other Category
Barcode Scanners 1D & 2D
ID Card & Barcode Printers
RFID Products
Mobile Computing Solutions
จอภาพระบบสัมผัส Touch Screen Kiosk Systems
Accessories & Supplies
ระบบบริหารจัดการงานศูนย์อาหาร Food Court POS system
อุปกรณ์เครื่องคิดเงินสดและโปรแกรม POS Software Solutions
EAS systems & Tags / Labels
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV systems
Door Access Control & Time Attendance Systems
 
 
 
 
 
Home  | Products Category  | Promotion
e-Order Service  | Technical Support  | Contact Us  | About Us